نمایندگی

درخواست نمایندگی انحصاری یا عاملیت فروش

نمایندگی

برای درخواست نمایندگی فرم زیر را با دقت پر کنید

نوع متقاضی(*)
Please specify your position in the company

نام شخص / شرکت(*)
Please type your full name.

کد ملی / کد اقتصادی(*)
ورودی نامعتبر است

شماره تماس(*)
ورودی نامعتبر است

ایمیل(*)
Invalid email address.

نوع همکاری(*)
ورودی نامعتبر است

بازارهای مورد تقاضا
ورودی نامعتبر است

استان مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر است

نشانی
ورودی نامعتبر است

آپلود رزومه
ورودی نامعتبر است

کد روبرو را وارد کنید(*)
کد روبرو را وارد کنید
  تازه کردنورودی نامعتبر است

  

آدرس کارخانه

پیوندهای مفید