محصولات بازار صنایع غذایی

DE-SIN

Hand Antiseptic

محلول ضدعفونی کننده الکلی دست دسین (آماده به مصرف)

VIROBAC I30

Surface & Equipment Disinfectant

محلول کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده ماشین آلات و خطوط تولید صنایع دارویی و غذایی

GREEN GUARD

Fruits and vegetables Disinfectant

محلول کنسانتره ضدعفونی کننده میوه جات و سبزی جات

laundry

Clothes and Linens Disinfectant

محصولات کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده البسه، ملحفه و منسوجات

Virobac Rapid

Non-alcoholic Rapid Surface & Equipment Disinfectant

اسپری سریع الاثر ضدعفونی و پاک کننده غیر الکلی انواع سطوح و تجهیزات (آماده به مصرف)

آدرس کارخانه

پیوندهای مفید