محصولات بازار پزشکی و دندانپزشکی

DE-SIN

Hand Antiseptic

محلول ضدعفونی کننده الکلی دست دسین (آماده به مصرف)

DE-SIN SCRUB

Surgical Hand Antiseptic

محلول اسکراپ دست پیش از جراحی با پایه الکل (آماده مصرف)

DE-SIN Prep

Topical antiseptic for preinjection and preoperative skin preparation

محلول ضدعفونی کننده محل تزریق و جراحی های کوچک (آماده به مصرف)

laundry

Clothes and Linens Disinfectant

محصولات کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده البسه، ملحفه و منسوجات

VIROBAC T100

Instrument Disinfectant

محلول کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده ابزار پزشکی و دندانپزشکی

Virobac S50

Surface Disinfectant

محلول کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده کف و سطوح مراکز بهداشتی و درمانی

VIRO S10

Surface Disinfectant

محلول کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده کف و سطوح عمومی

VIROBAC SPRAY

Non-alcoholic Rapid Surface & Medical Equipment Disinfectant

اسپری سریع الاثر ضدعفونی و پاک کننده غیر الکلی انواع سطوح کوچک، تجهیزات و ابزار در مراکز درمانی و بهداشتی (آماده مصرف)

آدرس کارخانه

پیوندهای مفید