محصولات بازار صنایع دارویی

VIROBAC SPRAY

Non-alcoholic Rapid Surface & Medical Equipment Disinfectant

اسپری سریع الاثر ضدعفونی و پاک کننده غیر الکلی انواع سطوح کوچک، تجهیزات و ابزار در مراکز درمانی و بهداشتی (آماده مصرف)

Virobac S50

Surface Disinfectant

محلول کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده کف و سطوح مراکز بهداشتی و درمانی

VIROBAC I30

Surface & Equipment Disinfectant

محلول کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده ماشین آلات و خطوط تولید صنایع دارویی و غذایی

DE-SIN

Hand Antiseptic

محلول ضدعفونی کننده الکلی دست دسین (آماده به مصرف)

VIROBAC T100

Instrument Disinfectant

محلول کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده ابزار پزشکی و دندانپزشکی

VIRO S10

Surface Disinfectant

محلول کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده کف و سطوح عمومی

laundry

Clothes and Linens Disinfectant

محصولات کنسانتره ضدعفونی و پاک کننده البسه، ملحفه و منسوجات

آدرس کارخانه

پیوندهای مفید